Interview: Kasper Rofelts nye cellokoncert

Når Kasper Rofelt tager plads i salen til uropførelsen af cellokoncerten 'Night Phase' den 22. marts, kender komponisten ikke selv den endelige udformning af værket, for en del af musikken skabes i øjeblikket. To gange i løbet af koncerten afviges fra det nedskrevne partitur, og solisten improviserer.

Kasper Rofelt under prøverne på 'Night Phase' med Odense Symfoniorkester. Foto: Trine Lai, Odense Symfoniorkester

Read in English

"Det er et værk, som er helt særligt, fordi solisten i så høj grad er med til at skabe det," fortæller Kasper Rofelt og fortsætter: "Det er ikke bare kadencer, vi taler om. Vi taler om længere forløb på 5-6 minutter, som cellisten skaber i øjeblikket ved koncerterne."

Cellisten Jakob Kullberg er solist i 'Night Phase', og ideen til at arbejde med improvisation er udsprunget af et mangeårigt samarbejde mellem de to. "Vores samarbejde begyndte, da han debuterede, og jeg lige var kommet ind på komponistuddannelsen," fortæller Rofelt. "På det tidspunkt spillede han en cellosonate af mig, og allerede der talte vi om, at det kunne være sjovt at arbejde med improvisation, for Jakob er en meget intuitiv musiker."

De har begge været interesserede i at nedbryde hierarkiet mellem komponist og solist, og bryde med den tænkning der dikterer, at der kun er en - eller meget få - måder at udføre komponistens vision på. Når man arbejder med et fuldt symfoniorkester, er der naturligvis behov for en vis styring i de improviserede passager, og gennem workshops med orkestret er de i fællesskab nået frem til en god måde at løse den udfordring. Musikerne i orkestret får nogle enkle dessiner, som styres af dirigenten og solisten, der frit administrerer dem.

Her skal være tredive takter med et eller andet 
"Det er jo ikke aleatorisk musik," lyder det fra Rofelt. "Det er ikke John Cage, hvor du bare kan slå med en terning, og så kan du gøre hvad du vil." Selv når de improvisatoriske elementer tager over, lægger Kasper Rofelt ikke ansvaret som komponist fra sig: "Det at arbejde med improvisation er meget følsomt," siger han. "Der er en fin grænse, som er svær at definere, mellem det at arbejde med improvisation og så simpelthen give tøjlerne fri, så det slet ikke giver mening, at du er der som komponist. Du kan jo ikke bare møde op med blanke nodepapirer og sige: Her skal der være tredive takter med et eller andet."

Kasper Rofelt lægger ofte stor vægt på det enkelte instruments klang og teknikker, når han komponerer, og cellokoncerten er i høj grad baseret på strengeinstrumentets væsen. Celloen skal lyde som en cello. "Selvfølgelig vil jeg udfordre solisten teknisk," fortæller Rofelt, og fortsætter: "Men ikke sådan at musikken vil blive fremmed for celloens idiomatik. Jeg forsøger ikke i den forstand at skabe nye lyde. Det er formen og det musikalske udtryk, der er væsentligt."

Jakob Kullberg. Foto: Charlotte Miranda

Katalysator for fantasien
Om cellokoncertens udtryk fortæller han, at det gerne skulle skabe grobund for fantasien. "Ideen med titlen, 'Night Phase', er at skabe et billede som folk kan lægge i, hvad de vil. En nattefase, et natbillede om du vil, hvor det man ikke rigtig kan se, kan manifestere sig i en form for fantasi. Det binder naturligvis også an til solistens rolle med netop at skabe musik på stedet, for udtrykket i musikken skal være en katalysator for det." 

Meget er skrevet ned i partituret, og det tætte samarbejde mellem komponist og solist gør, at Kasper Rofelt nogenlunde ved, hvad han kan forvente sig, når værket uropføres og opføres igen dagen efter – men ikke desto mindre vil hver eneste opførelse af ’Night Phase’ være væsensforskellig fra de andre.

Kasper Rofelt håber på, at publikum også vil fornemme den særlige stemning i de improviserede passager. "De vil kunne se, at der sker noget nyt. Dirigenten vil jo dirigere på en helt anden måde, og musikken vil klinge anderledes. Jeg håber, at publikum også vil kunne fornemme spændingen i, at man ikke ved, hvad der kommer. Jakob ved det jo ikke engang. Og dirigenten ved det heller ikke." Kasper Rofelt er vokset op med forældre, der lyttede meget til jazz, og det er blandt andet jazzkoncerternes improvisationer han refererer til, når han sætter sig i publikums sted: "Når man fornemmer, at nogle virkeligt dygtige musikere skaber noget i nuet, kan man få nogle helt fantastiske musikoplevelser"

22. marts kl. 19.30
Kasper Rofelt: 'Night Phase' - Uropførelse
Odense Symfoniorkester
Dirigent: Clément Mao-Takacs
Solist: Jakob Kullberg
Carl Nielsen salen, Odense Koncerthus
Læs mere

Koncerten sendes live på DR P2

23. marts kl. 17
Kasper Rofelt: 'Night Phase'
Odense Symfoniorkester
Dirigent: Clément Mao-Takacs
Solist: Jakob Kullberg
Musikformidler: Ole B. Kiilerich
Carl Nielsen salen, Odense Koncerthus
Læs mere

Den 23. marts opføres cellokoncerten som en del af Odense Symfoniorkesters formidling til børn og unge, Familiesymfoni.