Works for solo Tuba

Martin Åkerwall: Leaves of Blue Frost (2002)

Instrumentation: Tuba solo + chamber choir Duration: 10

Henrik Colding-Jørgensen: Boast (1980)

Instrumentation: Tuba solo Duration: 5