Interviews

Educate·S at KLANG festival

Traditionen tro danner årets KLANG i KU.BE rammen om en koncert, hvor unge musikere opfører værker fra nodeserien Educate·S. Læs eller genlæs vores interview med initiativtageren til serien, komponist og underviser Østen Mikal Ore.

Educate·S udspringer fra ønsket om, at samtidens komponister kan spilles på musikskolerne, så musikelever kan opleve nyere værker. Værkerne spænder over en bred vifte af niveauer – fra nybegyndere til MGK-elever.

Ideen bag Educate·S er at genoplive og forny den historiske tradition fra Bach til Bartok, der komponerede særligt til unge elever på en måde, der forbandt større værker med det mindre format. 

Søndag den 12. juni danner KLANG Festival rammen om en koncert, som markerer afslutningen på et workshopforløb og en camp faciliteret af komponist og underviser Østen Mikal Ore.

På programmet er værker af FuzzyJexper HolmenKasper RofeltNicolai WorsaaeEjnar KandingYlva Lund BergnerIb NørholmMartin StauningLine Tjørnhøj og Morten Olsen.

Vi har stillet Østen Mikal Ore et par spørgsmål om tankerne og ambitionerne bag Educate·S. 

Østen Mikal Ore, du har været med til at lave Educate·S serien på Edition·S og har også stået for de årlige workshops for børn og unge på KLANG Festivalens KLANG i Ku·Be. Vil du kort præsentere serien? 

Serien rummer snart 8 serier for 8 forskellige solo instrumenter og næsten 80 nyskrevne værker for børn og unge. Vi har med serierne fået en markant og vigtig samling af nye stykker til brug i den daglige undervisning – komponeret af et bredt spekter af toneangivende danske komponister. Idéen har været at genoplive og forny den gamle tradition, hvor komponisterne, fra Bach til Bartok, også komponerede målrettet den unge elev og skabte en rød tråd mellem de store værker og den mindre form.  Vi har derfor bestilt disse stykker med ønske om, at komponisterne komponerer et værk, hvor der ikke gås på kompromis med kunstneriske ambitioner, tilgange og klanglige særpræg – kun med de tekniske løsninger og realiseringen af idéerne. Derfor har vi haft en redaktionsproces med dialog i flere led, for at bidrage til svære kunst det er, at få både de kunstneriske, pædagogiske og instrumentale hensyn til at forløse sig i et velfungerende værk for målgruppen. Resultatet er en imponerende samling af stykker, hvor spændet fra den lettere øvede elev til MGK-niveau er dækket ind og som derfor vil være et relevant materiale på ethvert musikskolebibliotek!  

Hvorfor mener du, det er vigtigt at børn og unge stifter bekendtskab med den helt nyskrevne musik?

Børn og unge forholder sig til sin egen samtid på flere måder – alt fra sociale medier over litteratur til det man fx kan se i bybilledet; bygninger, ny arkitektur mv. Børn og unge sluger fx Harry Potter-bøgernes sproglige og fabulerende univers, og tilsvarende er tanken, at de ikke skal snydes for den fantasirigdom, eventyrlige klange og nye musikalske verdener, der åbner sig, når dagens komponister sætter toner i verden. Så spørgsmålet kunne faktisk vendes om; hvorfor er det vigtigt at de stifter bekendtskab med gammel musik? Forstået på den måde, at det er samtiden, der burde være referencen og udgangspunktet – og som det vel historisk har været tradition for? Udfordringen har været, at kompositionsmusikken siden 1950’erne ofte har haft en kompleksitet, der har været svær at forene med en pædagogiske virkelighed. Med andre ord, er det ofte et ’missing link’ – en manglende musik, der kan åbne en lille dør ind til disse musikalske verdener for eleven. Håber er, at serien er med til udfylde dette hul i en dansk sammenhæng, hvor eleven gennem egne erfaringer får opleve nye teknikker, klange og idéer. Dette kan således være med til, at sætte andet repertoire i perspektiv med de nye udtryksmæssige muligheder på paletten. De har også gennem stykkerne fået øjne og ører op for komponisterne helt tæt på, som kan bidrage til en øget bevidsthed om denne musik også i den større sammenhæng.              

Udover at udvikle serien, har vi afholdt en workshop og koncert med musikelever fra forskellige steder i Danmark med dig som underviser og moderator, et initiativ, som også gentages  i år. Kun du fortælle lidt om, hvad det for et event og hvad børn og unge får ud af at mødes med hinanden og spille musik? 

Her opstår et levende og unikt mødepunkt mellem komponisten bag musikken og eleven bag instrumentet – en mulighed man ellers ikke har, da komponisterne man normalt spiller har været døde i hundreder af år! Vi sætter komponister og elever i stævne, hvor man får en dialog og inspirerende indblik omkring kompositionen og hvordan eleven har oplevet, at arbejde med musikken. Her går læring og erfaringer begge veje, og det er fantastisk at opleve hvordan eleverne – på tværs af instrument, alder og musikskoler – får et naturligt fællesskab omkring det, at spille denne ’særlige’ musik. Dette foregår dels gennem en workshop, hvor alle spiller stykkerne for hinanden, hvor komponisterne deler sine idéer omkring stykket og hvor komponist og elev får en snak omkring det mere nære; fx spørgsmål til de tekniske løsninger, fingersætninger og ellers alt, hvad man er nysgerrig på at vide mere om! Alt foregår i en afslappet og konstruktiv atmosfære, med fokus på en god oplevelse, der inspirerer til at spille ny musik på den næste lokale musikskolekoncert. Inspireret af hinanden og komponistmødet spilles alle værkerne en elevkoncert på KLANG-festivalen.

Workshop og camp er støttet af KODA Kultur.