General

Message from the Edition·S board

[For English, please see below]:

Som det nu vil være kendt af mange, har Edition·S direktør Klaus Ib Jørgensen søgt nye udfordringer i Danmarks Radio. Han fratræder sin nuværende stilling 1. august 2012.  Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet at opslå stillingen på både dansk og engelsk midt i denne måned med ansøgningsfrist 1. august 2012. Bestyrelsen satser på en leder med stor viden om ny dansk musik, som dels skal konsolidere den udvikling forlaget har været igennem indenfor de sidste år, dels få mulighed for at sætte sit eget kunstneriske præg på forlaget. Bestyrelsen fastholder sin strategi for Edition·S, og alle igangværende og planlagte projekter, som ligger i forlængelse heraf vil derfor stadig have høj prioritet. 

Som daglig leder har bestyrelsen konstitueret Christine Canals-Frau, som med sin store erfaring og viden vil sikre den daglige drift i perioden fra Klaus Ib Jørgensens fratræden og indtil en ny direktør for forlaget kan træde til. 

På vegne af bestyrelsen 

Svend Hvidtfelt Nielsen 

As many of you will already know, Klaus Ib Jørgensen, CEO of Edition·S has looked for fresh challenges at Danmarks Radio. He is leaving his current post on 1 August 2012. In light of this, the Board of Directors has decided to advertise this position in both Danish and English in the middle of this month, setting 1 August 2012 as the deadline for applications. The Board is looking for a manager with extensive knowledge of contemporary Danish music, to consolidate the developments achieved at the publishing house in recent years and to take the opportunity to set his or her own artistic stamp on the organisation. The Board abides by its strategy for Edition·S, and all current and planned projects, which flow from it, will therefore still be prioritised. 

As manager the Board has appointed Christine Canals-Frau, whose wide-ranging experience and expertise will guarantee normal smooth running of affairs during the period between the departure of Klaus Ib Jørgensen and the arrival of a new CEO of Edition·S. 
  
On behalf of the Board of Directors

Svend Hvidtfelt Nielsen