Interviews

Toxværd & Bergstrøm Nielsen Interview (DK)

Når komponisten giver slip på den komplette styring af musikken, får musikeren et frirum og muligheden for at tage kritisk og kreativt ejerskab over værket. Det er kongstanken bag de åbne musikalske former.

De åbne musikalske former er i fokus til koncerten Open Forms I den 28. maj i København, som er arrangeret i samarbejde mellem KLANG Festival og Open Form Festival. Open Form Ensemble uropfører blandt andet værket Colours & Contexts af Carl Bergstrøm-Nielsen og Laura Toxværds Interrupter. Vi stillede begge komponister en håndfuld spørgsmål om tankerne bag grafisk notation og åbne musikalske former.

Hvilken idé ligger bag værket, som uropføres på den kommende koncert?

Laura Toxværd: Med Interrupter er jeg interesseret i at undersøge udøvende musikeres måde at forholde sig til hinandens spil på samtidig med, at de går i dialog med værkets anvisninger. Bag værket ligger også en idé om, at det skal kunne indstuderes af de udøvende musikere på egen hånd, dvs. udelukkende ved hjælp af de skriftlige instruktioner, der ledsager partituret. Samtidig skal det være muligt for mange slags ensembler at spille værket. Hvor længe 'Interrupter' varer afgøres i nuet af musikerne - der er ingen tidsangivelser undervejs eller nogen samlet varighed af værket.

Carl Bergstrøm-Nielsen: At udnytte det, at grafiske billeder til at spille efter både kan vises frem og være bevægelige - og derved gøre det tydeligere, hvordan billede omsættes til musik.

Hvordan tager det grafiske partitur form i din arbejdsproces? 

Laura Toxværd: Specifikt med Interrupter tog partituret form i min arbejdsproces ved, at jeg en nat vågnede og ikke kunne sove videre. Mine indledende idéer til værket kørte rundt i mit hoved og i min krop, og lidt efter lidt så jeg for mig de grundlæggende elementer i det grafiske partitur. De næste dage udviklede jeg partituret færdigt og nedskrev det. Og fordi det er lyd, det handler om, er 'Interrupter' noteret uden traditionelle noder.

Carl Bergstrøm-Nielsen: I dette tilfælde har jeg været optaget af bygge op- og rive ned-processer.

Hvilke muligheder og begrænsninger giver den åbne form og grafisk notation dig som komponist?

LT: Hvis jeg tror, at jeg skal have kontrol over værk og over de udøvende musikere, så er åben form og grafisk notation en begrænsning. Muligheden som åben form og grafisk notation giver mig som komponist er, at musikernes udøvelse og værket bliver ét. 

CBN: Mulighed for at værket kan rumme mere end jeg selv umiddelbart forestillede mig. Det behøver ikke lyde som når jeg selv spiller eller som det jeg forestiller mig inden i hovedet. Jeg kan blive glædeligt overrasket, også af opførelsers forskellighed. Ideer kan afbildes mere klart og direkte end i nodernes "kryptisering". Værket bliver også meget parat til at være en del af et kulturmøde med både de udøvende, publikum og andre genrer og kunstformer. - Begrænsningen som komponist heraf ligger nok meget i, at en del organisationer og musikere er umiddelbart trygge ved den traditionelle form og skal have en anledning, der skubber dem ud i noget andet.  

Hvilke muligheder og begrænsninger giver den åbne form og grafisk notation de udøvende musikere?

LT: Åben form og grafisk notation muliggør, at musikernes udøvelse er værket. Men konsekvensen er, at værket samtidig begrænser de udøvende musikere.  

CBN: Det giver dem mulighed for at være mere selvstændige og skabende. Komponister ses som kritiske og nytænkende kulturpersonligheder - hvad med musikerne? Der er her mulighed for at handle ud fra egen lyst og instrumentalpraksis, egne visioner og koncertsituationen med værket - tage ejerskab. Parallelt med komponistens situation er der den udfordring, at prøvepraksis bliver en helt anden. Traditionelt kan man af noderne se, hvordan resultatet skal blive og kan umiddelbart gå til øvning. Her skal man derimod ta værket på værksted for at afsøge hvad det kunne rumme og senere omsætte til praksis.

Hvad håber du, publikum får ud af at opleve dit værk?

LT: Ligesom lyd, der pludselig strejfer os - barneskrål, fuglekvidder, kirkeklokker - sådan håber jeg, at mit værk kan finde plads hos publikum.

CBN: Jeg håber, de kan blive fanget af det de hører og ser, så de bliver holdt fast og oplever noget godt ved den musikalske proces.

Læs mere om koncerten her >>