Play

(2017)
Finn Savery
Percussion solo
Educational music
2:00
2018

READ

Play er del af Educate·S · Stykker for slagtøj, en serie af musikstykker udgivet af musikforlaget Edition·S. Tilblivelsen af serien udspringer af et ønske om at bygge videre på den historiske tradition, hvor samtidens komponister skrev musik, der indviede musikelever i nye musikalske oplevelser og erkendelser. 

---

Sammen med bassen skaber trommesættet som bekendt en grundrytme, der er nødvendig for en stor del af den rytmiske musik. Men begge instrumenter kan selvfølgelig også optræde på egen hånd – som solister.

I Play for trommesæt alene indgår både basale rytmiske figurer og mere sofistikerede varianter i et forløb, et forløb der er en form for handling, som kan opleves som et lille stykke teater – på engelsk: Play. Spil det! Play!

---

Finn Savery er født i 1933. Han er søn af pianist og musikpædagog C.M. Savery og fik i en tidlig alder musikalske indtryk fra det aktive miljø omkring Frederiksberg Folkemusikhøjskole. Da han blev ældre, studerede han ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, uddannede sig til pianist og fik undervisning i instrumentation og komposition i Danmark og USA. Afgørende betydning for Finns udvikling som komponist fik mødet med Dizzy Gillespies og Charlie Parkers bebopmusik, oplevelsen af Duke Ellington Orkestret i København i 1950, Miles Davis’ modale jazz fra slutningen af 50’erne og mødet med Pierre Boulez og serialismen ved musikkurset i Darmstadt i 1960.

---

Read about Educate·S in English here

OTHER WORKS BY Finn Savery

AVAILABLE WORKS

Solo(s) + Symphony orchestra


BUY:

  • Score (English) DKK125.00(€ ~16.75)
    (Prices incl. 25% EU VAT)
  • Score (Danish) DKK125.00(€ ~16.75)
    (Prices incl. 25% EU VAT)

    The comment field can be used to add your own dealer reference, title ID, or catalogue number. This will be displayed as part of your order overview at checkout.

For information about our rental prices, please contact the Rentals Department: ingelise@edition-s.dk.

If you have any questions or difficulties, please do not hesitate to contact us by email or phone +45 33 13 54 45.

QR Code

half-width_460px