Scene

(2017)
Finn Savery
Guitar solo
Educational music
3:00
2018

READ

Scene er del af Educate·S · Stykker for guitar en serie af musikstykker udgivet af musikforlaget Edition·S. Tilblivelsen af serien udspringer af et ønske om at bygge videre på den historiske tradition, hvor samtidens komponister skrev musik, der indviede musikelever i nye musikalske oplevelser og erkendelser.

---

Guitaren kan ved anslag af de fritklingende, såkaldt “løse” strenge klinge forbavsende længe. Når der på samme tid kun er få andre ansatser, kan det være vanskeligt at holde den underforståede grundrytme helt stabil. Men det er i dette stykke absolut nødvendigt!

Titlen Scene forbinder man uvilkårligt med noget teateragtigt samt en konkret handling. For komponisten til Scene er handlingen dog selve musikkens forløb, som han oplever som “absolut” musik. Men det står naturligvis andre frit for at bruge egne associationer eller fantasier.

---

Finn Savery er født i 1933. Han er søn af pianist og musikpædagog C.M. Savery og fik i en tidlig alder musikalske indtryk fra det aktive miljø omkring Frederiksberg Folkemusikhøjskole. Da han blev ældre, studerede han ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, uddannede sig til pianist og fik undervisning i instrumentation og komposition i Danmark og USA. Afgørende betydning for Finns udvikling som komponist fik mødet med Dizzy Gillespies og Charlie Parkers bebopmusik, oplevelsen af Duke Ellington Orkestret i København i 1950, Miles Davis’ modale jazz fra slutningen af 50’erne og mødet med Pierre Boulez og serialismen ved musikkurset i Darmstadt i 1960.

---

Read about Educate·S in English here

OTHER WORKS BY Finn Savery

AVAILABLE WORKS

Solo(s) + Symphony orchestra


BUY:

  • Score (English) DKK125.00(€ ~16.75)
    (Prices incl. 25% EU VAT)
  • Score (Danish) DKK125.00(€ ~16.75)
    (Prices incl. 25% EU VAT)

    The comment field can be used to add your own dealer reference, title ID, or catalogue number. This will be displayed as part of your order overview at checkout.

For information about our rental prices, please contact the Rentals Department: ingelise@edition-s.dk.

If you have any questions or difficulties, please do not hesitate to contact us by email or phone +45 33 13 54 45.

QR Code

half-width_460px